آموزش سبک زندگی علمی

اندیشه‌هایی از فلسفه غرب – مدرسه زندگی

در این پادکست از مدرسه زندگی، آلن دوباتن به اندیشه هایی از سنکا، فیلسوف رواقی، اسپینوزا، بلز پاسکال ، کانت، میشل دو مونتن و سن آگوستین می‌پردازد.

به زودی کانال های مدرسه زندگی در همین صفحه گذاشته می شود.

To top