ابله نوشته ی فیودور داستایفسکی :: صوتی

کتاب صوتی «زندگی من» اثر آنتوان چخوف – بهروز رضوی

درخت به ژاپنی جان گالزورثی / بهروز رضوی – صوتی ۱۵ دقیقه

خیزران زنده نوشته پرل. س. باک / کتاب صوتی

نمایشنامه هملت اثر ویلیام شکسپیر – کتاب صوتی

کتاب صوتی شازده کوچولو با صدای احمد شاملو